Anders Ontwikkelen

Welkom

De wereld is continu in beweging. Ontwikkeling en verandering zijn hierbij een constant aanwezige factor.
Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op.
Mee kunnen in de veranderende omgeving vraagt om aanpassing en ontwikkeling van mens en organisatie.
 
Anders Ontwikkelen brengt mens en organisatie in beweging.
Ontwikkelen vanuit verschillende perspectieven waarbij de talenten en kwaliteiten van het individu centraal staan.

Anders Ontwikkelen is uw partner op het gebied van onderwijs, coaching, supervisie, ontwikkeling, 
en ondersteuning op het brede HR vlak. Onze aanpak is anders. 

Een resultaatgerichte aanpak waarbij zowel individuele doelstellingen als organisatiedoelstellingen centraal staan.
Voor vraagstukken op de genoemde gebieden ontwikkelen wij met u en voor u een passend antwoord.


uman Resource Management Management Development HRD MD Opleidingssubsidies Anders Ontwikkelen.nl Docent bedrijfskunde Docent Bedrijfskundig procesmanagement proces management Drs. Jessica van Wingerden MBA Opleidingen Docent bedrijfskunde Subsidies opleidingen en ontwikkeling Organisatie-ontwikkeling Talentontwikkeling